byggvarubedömningen

Hej,. Jag undrar om vi som kan ställa krav i våra upphandlingar att produkter som våra entreprenörer tillhandahåller ska uppfylla krav ställda i byggvarubedömningen? Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som ägs av ett antal aktörer inom fastighetsbranschen såsom ex. stockholmshem. Byggvarubedömningen bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda byggvaror och arbetar för att påverka produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Samarbete mellan BASTA och Byggvarubedömningen. BASTA och Byggvarubedömningen (BVB) är två av de största systemen i Sverige för miljöanpassat byggande med rätt produktval. De vill nu tillsammans påskynda utfasningen av farliga ämnen i byggprodukter och effektivisera byggsektorns arbete mot de nationella.

Byggvarubedömningen Video

Allbäck Linus Wallpaint byggvarubedömningen