gordisk knut

gordisk knut översättning i ordboken svenska - finska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Gordisk knut. Göran Grimvall. 0. Alexander den store sägs ha löst den gordiska knuten genom att helt enkelt hugga av den (ett Alexanderhugg), ochdärigenom blev han Asiens härskare. Läs t ex i Nationalencylopedin om detta, och invändningen att han nog istället drog ut en sprint vid knuten. Gordisk knut, substantiv.. Böjningar: Gordisk knut. Engelska: Gordian knot.

Gordisk knut - Skyltcentralen

Att spotta på sin egen folkgrupp är visserligen inget typiskt svenskt — vänsterliberala amerikaner gör det, fransmän gör det, enstaka judar gör det, och gudarna ska veta att tyskarna gör det. Solguru tar avstamp i perennialism och Tradition, och i en politiskt reaktionär grundinställning, och försöker erbjuda en blandad kompott av perspektiv och kulturella fenomen. Och om inte konsekvensen av fortsatt självförnekelse från svenskarnas sida helt enkelt blir att inte bara svenskarna och européerna utplånas, utan att också alla de föreställningar om jämlikhet, solidaritet, tolerans och sexualliberalism som uppburits något ofrivilligt av vårt folk framför andra under många decennier nu, dör ut de med. Alexander den store tågar med sin här in i staden Gordion nuvarande Turkiet. Om etnisk identitet innebär att man tagit ett första steg mot Auschwitz, är varenda folkgrupp på jorden potentiella folkmördare, förutom vita européer — eller, mer exakt, vita, vänsterintellektuella européer. Günther — Folk och frihet. Det är inte direkt osannolikt att folkslag och grupperingar som inte är kulturrelativister kommer att tränga undan den svenska etnomasochismen allt eftersom.