antal muslimer i sverige

De flesta västerlänningar överskattar andelen muslimer i det egna landet visar en undersökning från Ipsos Mori som refereras i engelska The Guardian. På frågan hur stor andel muslimerna är i Sverige hamnar svenskarnas svar kring 18 procent. Den verkliga andelen är 5 procent. Fransmännen tror att Etniska svenskar är oftast väldigt gamla och har en högre medelålder än muslimer. Plus att dem föder mindre barn än muslimer. Notera också enorma skillnaden i antalet muslimer idag med hur det var i början av talet. Så muslimska befolkningen i Sverige har gått från i princip 0 muslimer, till genomfördes den sista folkräkning i Sverige där medborgarna ombads uppge sin religion – 15 personer sa då att de var muslimer. Sedan Sverige påbörjade sin förvandling från ett homogent svenskt land till ett mångkulturellt och mångreligiöst dito, har antalet muslimer exploderat. Nu bor här.

Antal muslimer i sverige - blandning som

De är unga i barnafödande ålder och yngre till en mycket stor andel jämfört med svenskar. De allra flesta asylsökande är muslimer, vilket gör att andelen muslimer i landet snabbt närmar sig en miljon, det vill säga 10 procent av befolkningen. Förra året kom en undersökning som visade att svenskarna tror att 17 procent av Sveriges befolkning består av muslimer, trots att siffran enligt undersökningsföretaget Ipsos Mori bara är 5 procent. Det innebär tre generationer per sekel. Ska vara betydelselöst om det fanns anknytning till Sverige eller inte då äktenskapet ingicks, skriver Caroline Szyber KD. antal muslimer i sverige