ersättning för ärr efter operation

Hur ersätts ärr? En vanlig fråga som inte kan besvaras helt förrän det gått en tid efter skadehändelsen. Skadan ska ha hunnit läka ordentligt först innan bedömningen av ärret kan ske, vilket vanligen är ett år efter skadehändelsen. Ärr som du fått till följd av ett olycksfall ersätts lite olika beroende av vilken försäkring det är. Jag ska nu kräva ersättning för mitt ca 20 cm långa ärr på halsen. Jag har verkligen ingen Jag fick 13 för ett kanske cm långt ärr på armbågen efter att jag cyklat omkull och krossat hela kulan. Sitter det på Nån som vet om man kan få ersättning för ärr på foten efter operation? (Hallux Valgus). mnbnk.infoera att försäkringar tecknade efter endast kan omfatta skada till följd av olycksfall. Invaliditet. Invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp. Ersättningen kan utbetalas för medicinsk och/eller eko- nomisk invaliditet. Försäkringen kan dessutom lämna ersättning för klart vanprydande ärr.

Ersättning för ärr efter operation Video

Suspense: Heart's Desire / A Guy Gets Lonely / Pearls Are a Nuisance