varför snarkar man

Antingen snarkar vi själva eller har en anhörig, bekant eller kollega som gör det. Från att tidigare varit ett styvmoderligt behandlat symtom som man närmast gjort sig lustig över har vi nu börjat förstå vidden av vad snarkningar och nattliga andningsuppehåll kan betyda för hälsan, i privatlivet och på arbetsplatsen. Det finns. Det är inte ovanligt att kvinnor snarkar, men de flesta som har problem med snarkning är män. Cirka 15–20 % av befolkningen är vanemässiga snarkare. Hos överviktiga är siffran så hög som 50–60 %. Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan ett omfattande kragmått och problem med snarkning. Fettet kring. Aldrig utsövd? Kanske dags att sluta snarka. "Du snarkar!" Hör du till dem som då och då blir väckt av dessa ord? Du är inte ensam. Man räknar med att hälften av alla vuxna snarkar ibland och att procent gör det regelbundet. Snarkning är inte farligt i sig, men förutom att den kan störa omgivningen, kan den orsaka. varför snarkar man